Fossil Free World

Se här!

Nu har jag gjort en symbol för omställningen till en Fossil Fri Värld. Jag har som andra konstnärer, inspirerats av en tidigare konstnär. I mitt fall har jag hämtat inspiration av min gamla idol Carl-Fredrik Reuterswärd och hans skulptur Non-Violence, som föreställer en revolver med knut på pipan. Den tillkom som en reaktion på mordet på John Lennon 1980 och har blivit en symbol för fredskampen över hela världen.

Min skulptur är en ”Hommage á Carl Fredrik Reuterswärd”.
Att vi blir fossilfria har aldrig varit mer aktuellt, särskilt med tanke på vad som händer i Ukraina och vårt beroende av fossilbränslen och nationerna som producerar dem. Jag ville skapa en grafisk symbol som på ett tydligt sätt symboliserar en ny fossilfri värld. I ändan på munstycket på tankhandtaget syns den sista droppen fossilbränsle, olja, och i handtaget syns symbolen för yin och yang som symbol för att vi behöver återställa balansen i världen.

Nu vill jag att vi ska kämpa för en Fossil Fri Värld. Klarar vi inte det spelar det ingen roll hur mycket fred eller frihet eller pengar eller kärlek vi sprider över varann och världen. Klimatet står över samtliga andra frågor på vår jord. Vi måste kunna andas, dricka vatten och odla vår mat. Sen kommer allt det andra.

Vi måste tänka om.
Vi måste göra om.

Om vi ska nå Parisavtalets mål med 1,5 graders höjd medeltemperatur på vår jord börjar det brådska. Ingen kan ännu säga exakt hur mycket tid vi har på oss. Ingen kan heller säga exakt vad vi ska göra eller hur. Många människor börjar dock inse att det är dags att börja agera.

Och hur gör vi det? Du och jag?

Sommaren 2015 bytte vi vår bensinbil mot en elbil. Det har vi aldrig ångrat. Jag har inte räknat ut hur mycket utsläpp vi har sparat på det men det är mycket och det känns bra för klimatsamvetet. Och vi har sparat massor av pengar på bilbytet. Hur man än räknar så är det billigare för plånboken och bättre för klimatet med elbil.

I Hammarby Sjöstad har jag varit med och bildat organisationen ElectriCity, en medborgardriven innovationsplattform i Hammarby Sjöstad med målet att skapa den mesta klimatsmarta stadsdelen i Sverige. Kolla; hammarbysjostad20.se

Snabbt räknade vi ut att bästa platsen att ladda sin elbil är Hemma. Vi startade kampanjen ”Ladda Hemma” och hjälpte bostadsrättsföreningarna att installera laddare i våra garage. Sjöstan är idag, 2022, Sveriges laddtätaste stadsdel med ett tusental laddare i drygt 50 brf:er.

Nu har jag gjort en symbol för omställningen till en Fossil Fri Värld. Jag har som andra konstnärer inspirerats av en tidigare konstnär. I mitt fall har jag hämtat inspiration av min gamla idol Carl-Fredrik Reuterswärd och hans skulptur Non-Violence, som föreställer en revolver med knut på pipan. Den tillkom som en reaktion på mordet på John Lennon 1980 och har blivit en symbol för fredskampen över hela världen.

Nu vill jag att vi även ska kämpa för en Fossil-Fri Värld. Klarar vi inte det spelar det ingen roll hur mycket fred eller frihet eller pengar eller kärlek vi sprider över varann och världen. Klimatet står över samtliga andra frågor på vår jord. Vi måste kunna andas, dricka vatten och odla vår mat.
Sen kommer allt det andra.

”Det finns ingen planet B, det finns ingen planet bla, bla bla.”
När Greta Thunberg höll tal under ett klimatmöte i Milano dömde hon ut regeringar för vad hon anser vara tomma ord, 28 september 2021.

Juli 2022


Min skulptur: ett bensinpumpshandtag med knut på tappröret har jag ursprungligen slöjdat i trä, plast och gummi. Sedan har jag låtit scanna av originalskulpturen i en 3D-scanner. Från den datafilen har jag printat en ny skulptur. Från denna printade skulptur har jag sedan låtit Johan Pettersson hos Pettersson Konstgjuteri göra en ny form och gjuta skulpturen i brons. Denna bronsskulptur kommer så småningom att finnas till salu i en numrerad upplaga.

 

Klimatkrisen

Jag litar på de uppgifter som kommer från FN:s klimatpanel IPCC. Kanske gör jag det lätt för mig men om jag hela tiden ska kolla allt vad som påstås i olika medier då blir det kaos i skallen. Och slutsatsen är att vi kan inte fortsätta plundra jorden resurser som vi gör idag. Framför allt måste vi sluta göra energi på fossila bränslen. Stoppa oljan!

1. Vilket läge befinner vi oss i?

FN:s klimatpanel IPCC har konstaterat att klimatförändringarnas effekter redan märks och att det bara är början. En temperaturökning över 1,5 grad ökar risken för att planetens system passerar så kallade tipping points, där potentiellt oåterkalleliga förändringar leder till att naturen själv skapar ytterligare uppvärmning.

2. Vad krävs?

IPCC har understrukit att det krävs genomgripande samhällsförändringar för att möta klimatkrisen. ”Mindre, marginella, reaktiva eller stegvisa förändringar kommer inte vara tillräckliga. Utöver tekniska och ekonomiska förändringar krävs skiften i de flesta delar av samhället”

3. Hur står sig Sveriges klimatpolitik?

Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket har återkommande påpekat att svensk klimatpolitik är otillräcklig i relation till klimatmålen. Klimatmålen har dessutom kritiserats av bland annat forskare vid Uppsala universitet för att inte nå upp till Sveriges del av Parisavtalet enligt rättviseprincipen, som säger att de rikare länderna ska ta ett större ansvar. Sveriges nationella samordnare för de globala hållbarhetsmålen Gabriel Wikström har tidigare sagt till DN: ”Det som skulle behövas är att man erkänner att det här är det största som vi kommer att vara med om. Det behöver ställas i förgrunden.”

Nog med ursäkter – vår existens är under hot

FN:s generalsekreterare António Guterres: Nu förväntar sig folket att regeringar ska leda.

Intressanta länkar

hammarbysjostad20.se
omev.se/
fossilfrittsverige.se/
fridaysforfuture.se/
elbilsverige.se/
elbilen.se/
endecocide.se/
juststopoil.org/