Konsten

1969

Sedan jag gick på Konstindustriskolan i Göteborg 1967 – 1971 har jag varit engagerad i miljö- och klimatfrågorna. Redan i samband med Miljövårdsutställningen på Dagens hushåll i Göteborg 1969 gjorde jag en affischbild som ställde till rabalder i den göteborgska lokalpressen.

Det gick bra, vi hade besöksrekord och väckte frågan om luftkvalitet och sopberget. Det årliga Göteborska sopberget jämfördes med Stora Teaterns byggnad som var en kär ikon bland Göteborgs kulturhus.

2018

Viktigt budskap i konstnärlig form

Vår värld håller på att förändras. Vi konsumerar för mycket och släpper ut för mycket koldioxid. Jordens klimat håller på att bli varmare. Till och med alldeles för varmt. Sedan 2015 har vi en internationell överenskommelse, PARISAVTALET, om att inte låta jorden bli mer än 1,5 grad varmare.

Klarar vi det?

Jag har gjort ett antal bilder som raljerar med människans, syn på sitt beteende angående förbränningen av fossila bränslen som olja och bensin. Våra framgångar, ikoner, välståndsutveckling, ekonomi. Utrotningen av fattigdomen. Hälsa och livskvalitet. ”Hela jorden ska leva”. Jag kallar det NOOOOIL, ingen mer olja. Vi måste sluta ta upp olja ur jordens inre för att förbränna den i atmosfären.

Om vi lägger tillbaka all oförbränd olja och allt material som är tillverkat av fossila ämnen och låter det återgå till det skick det var innan vi började pumpa upp det. Det kommer kanske att ta ca 2 miljarder år, så kan vi börja om från början! Ha ha!

Om detta finns otroligt mycket att säga. Det har sedan många år gjorts oändligt antal forskningsprojekt kring oljan och dess förbränning och orsak av växthusgaser i atmosfären. Innan man kommit fram till att det är en av de största orsakerna till den förhöjda temperaturen i jordens atmosfär.

”Stenåldern slutade inte för att det tog slut på sten utan för att den intelligenta människan uppfann bättre sätt”. ”Användningen av olja kommer inte att upphöra för att den tar slut, utan för att vi finner bättre sätt att få energi”.